Tarihe Geçen Önemli Türk Bilim Adamları

Ömer Hayyam

Doğum Tarihi: 1048

Ölüm Tarihi: 1131

Ömer Hayyam’ın asıl adı; Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyamdır. Binom teoremini ilk bulan kişi olarak bilinmektedir. Yaşadığı dönemde değer bulan nadir kişilerdendir. İbn-i Sina’dan sonra Doğu’nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyordu. Tıp, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek matematik alanlarında önemli bir çok çalışması olan Ömer Hayyam için “zamanın bütün bilgilerini bildiği” söylenir.

Yazdığı bilimsel içerikli kitaplar arasında Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özet, Varlıkla İlgili Bilgi Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü, Akıllar Bahçesi yer alır. En büyük eseri Cebir Risalesi’dir. On bölümden oluşan bu kitabın dört bölümünde kübik denklemleri incelemiş ve bu denklemleri sınıflandırmıştır. Matematik tarihinde ilk kez bu sınıflandırmayı yapan kişidir. Cebiri, “sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini amaçlayan bilim” olarak tanımlardı. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yapmıştır.

Mimar Sinan
Doğum Tarihi: 29 Mayıs 1489

Ölüm Tarihi: 17 Temmuz 1588

Mimar Sinan, Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en önemli mimarı olarak bilinmektedir. Müthiş zekasıyla inşa ettiği eserlerin büyük kısmı hala varlığını sürdürmektedir. Aslında eserleriyle sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine mal olmuş bir kişiliktir.

84 camii, 53 mescid, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 364 bilinen eserleridir, en güzel eseri olarak bilinen Edirne Selimiye Camii Dünya Kültür Mirası listesindedir.

türk islam bilginleri

İbni Sina
Doğum Tarihi: 980

Ölüm Tarihi: 1037

Aristotelesin felsefe anlayışını İslam düşüncesine göre yorumlayarak yaymış büyük bir Türk-İslam düşünürüdür. İbn Sina’nın felsefeye olan ilgisi çeşitli deneyler ile başlamış, Aristoteles ve Platoncu görüşleri incelemekle gelişmiştir. İslam ve Yunan filozoflarının görüşlerini yorumlayan bununla birlikte eleştiren İbn Sina’nın ele aldığı sorunlar genellikle, Aristoteles ve Farabi’nin düşünceleriyle bağımlıdır. Bunlar da, bilgi, mantık, evren (fizik), ruhbilim, metafizik, ahlak, tanrıbilim ve bilimlerin sınıflandırılmasıdır. Belli bir düşünce dizgesine göre yapılan bu düzenlemede her sorun bağımsız olarak ele alınıp çözümüne çalışılır.

Bu yazı sürekli güncellenecek olup, diğer tüm Türk İslam Bilim Adamları ve Düşünürleri ile ilgili bilgileri bu sayfada paylaşacağım.

Beğendiysen Paylaşsana >>Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageShare on TumblrDigg thisShare on VKShare on StumbleUponShare on Yummly

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir